Recenzje

A. Nowakowski, M. Obodyński, Skawinki wieś – kościół – szkoła – sport. Od schyłku średniowiecza po rok 2017, RS DRUK, Rzeszów 2017

Oświęcim – miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski, t. 1 i 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018

Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej. Na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017), praca zbior., red. nauk. A. Nowakowski, Wydawnictwo 3kolory, Kraków 2017

Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Akademia Ignatianum w Krakowie, K. Iwańska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016

E. Staniek, Szkoła jakich mało. Słownik „wybranych” absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, Kraków 2016

Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, Wadowice 2016

Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015

Wadowice. W obiektywie czasu, red. Z. Jurczak, W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig, R. Talaga, M. Witkowski, P. Wyrobiec, tekst: M. Witkowski, K. Witkowski, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2015

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

E. Bartos, Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013