Zespół redakcyjny

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” (ISSN 1505-0181)

Pismo Wadowickiego Centrum Kultury

Redaktor naczelny

 dr Marcin Witkowski 

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1853-1868 | email: martomwitkow@gmail.com)

Sekretarz redakcji

mgr Joanna Pytlowska – Bajak

(email: jpytlowska@wck.wadowice.pl)

dr hab. Ewa Bartos, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4156-0162 | email: ewa.bartos@us.edu.pl) 

dr hab. Grzegorz Chajko

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1630-0078) | email: grzegorz.chajko@upjp2.edu.pl)

dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2142-086X | tomasz.graff@upjp2.edu.pl)

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6124-5341 | e-mail: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl )

dr hab. Konrad Meus, prof. UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6865-2174 | e-mail: konrad.meus@up.krakow.pl)

dr hab. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4103-0735)

prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9422-2426 | e-mail: lukasz.sroka@up.krakow.pl)

dr Arkadiusz Więch

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

(e-mail: arkadiusz.wiech@uj.edu.pl)