Zespół redakcyjny

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” (ISSN 1505-0181)

Pismo Wadowickiego Centrum Kultury

Redaktor naczelny

mgr Piotr Wyrobiec 

(email: pw@wck.wadowice.pl)

Sekretarz redakcji

 dr Marcin Witkowski 

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1853-1868 | email: wadoviana@wck.wadowice.pl)

dr hab. Grzegorz Chajko

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1630-0078) | email: grzegorz.chajko@upjp2.edu.pl)

dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2142-086X | tomasz.graff@upjp2.edu.pl)

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6124-5341 | e-mail: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl )

dr hab. Konrad Meus

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6865-2174 | e-mail: konrad.meus@up.krakow.pl)

dr hab. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

(ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4103-0735)

prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9422-2426 | e-mail: lukasz.sroka@up.krakow.pl)