Proboszczowie zebrzydowiccy w XVII i XVIII w.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego The Pontifical University of John Paul II in Krakow ORCID: click here Abstract Zebrzydowice parish priests in the 17th and 18th century St. Michael Archangel’s parish (formerly St. Martin’s parish) in Zebrzydowice, near Kalwaria Zebrzydowska, was established in the Middle … Dowiedz się więcej

O Mikołaja Zebrzydowskiego przypadkach, czyli słów kilka o Jego pierwszej biografii

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Arkadiusz Stanisław Więch Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Historii, Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Jagiellonian University in Krakow ORCID: click here e-mail: arkadiusz.wiech@uj.edu.pl Abstract: About Mikołaj Zebrzydowski’s cases, or a few words about his first biography. Tomasz Graff, Bartłomiej Wołyniec, s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN, Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620). A biographical sketch, Kraków 2020, Księgarnia Akademicka, … Dowiedz się więcej