Proboszczowie zebrzydowiccy w XVII i XVIII w.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego The Pontifical University of John Paul II in Krakow ORCID: click here Abstract Zebrzydowice parish priests in the 17th and 18th century St. Michael Archangel’s parish (formerly St. Martin’s parish) in Zebrzydowice, near Kalwaria Zebrzydowska, was established in the Middle … Dowiedz się więcej