Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Andrzej Kotowiecki Independent researcher Abstract History of the Housing Cooperative in Wadowice Key words: Cooperative, Housing Coopertive, Wadowice  Pages: 153 – 170 Bibliography: Cieślewska J., Wąsowski A., Prezenty od „Cioci Unry”, t. 1: 1944-1945, Warszawa 2009, s. 87.Kotowiecki A., Spółdzielnia „Społem” PSS Wadowice – zarys historii, „Wadoviana. Przegląd historyczno–kulturalny”, 2020, nr 23.Krajowa Rada … Dowiedz się więcej