Ksiądz Prałat Zdzisław Kałwa (1931 – 2021)

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Andrzej Nowakowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie University of Applied Sciences in Tarnow ORCID: click here Abstract Prelate Zdzisław Kałwa (1931 – 2021) Memory of the prelate Zdzisław Kałwa. He was born on December 20, 1931 in the village of Szpitary (Brzesko parish). He had four siblings. He studied at St. Jacek gymnasyum in Kraków, and then … Dowiedz się więcej