WADOVIANA nr 1, 1998 r.

okładka

Tomasz Ratajczak

Charakterystyka formalno – rzeczowa repertuaru wydawniczego Foltinów.

Formal and factual characteristics of the publishing repertoire of the Foltin Family

Gustaw Studnicki

Ze szczególnym zamiłowaniem. W 60. rocznicę matury Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Ze szczególnym zamiłowaniem. On the 60th anniversary of the Matura exam of Karol Wojtyła – John Paul II.

Poezja

Poetry

Alojzy Warot OFM

Anioły nad Nową Europą.

Angels over New Europe

Adama Bujaka 20 lat z Janem Pawłem II

Adam Bujak 20 years with John Paul II

Michał Siwiec-Cielebon

Zapomniane Stowarzyszenie

Forgotten association

Piotr Wyrobiec

Jubileusz Franciszka Suknarowskiego

Jubille of Franciszek Suknarowski 

Gustaw Studnicki

Kult Adama Mickiewicza w Wadowicach. W 200. rocznicę urodzin Wieszcza

Cult of Adam Mickiewicz in Wadowice. On the 200th anniversary of the Bard’s birth

Andrzej Nowakowski

Nazewnictwo ulic i placów w Wadowicach

Naming of streets and squares in Wadowice

Ekspozycje miejskiego muzeum

Town Museum Exhibitions

Roman A. Gajczak

Oswobodzenie

Liberation

Gustaw Studnicki

Tytus i Emil, czyli przypadki Mikołaja, nie zawsze „srebrem pisanego”. W 110. rocznicę urodzin Emila Zegadłowicza

Tytus  and Emil or the cases of Mikołaj, not always „written for silver”. On the 110th anniversary of the birth of Emil Zegadłowicz

100-lecie poczty

100th years of the post office

Konkurs fotograficzny – Wadowice – Wadowiczanie

Photographic competition – Wadowice – inhabitants of Wadowice

Cafe Piano

Cafe Piano

Kustosz

Kustosz – inventory program

Pobierz pełną wersję w formacie pdf