WADOVIANA nr 10, 2006 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

nr 10

 

Wojtyliana

Michał Siwiec-Cielebon

Nie wpuściliśmy Papieża – czyli jubileusz, którego nie było.

Historia

Honorat Czesław Gil OCD

Wadowickie muzy 1918 – 1939

Konrad Meus

Fundacja stypendyjna imienia Seweryna Arzta, dyrektora gimnazjum w Wadowicach – czyli zapomoga dla ubogich uczniów gimnazjum wadowickiego w latach 1909 – 1918.

Michał Siwiec-Cielebon

Przed 25 laty. Pierwszy okres działalności NSZZ „Solidarność” na ziemi wadowickiej (1980 – 1981).

Michał Siwiec-Cielebon

Morderczy wyścig po bezdrożach Małopolski. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w walkach odwrotowych do Dunajca i Sanu.

Tomasz Graff

Jan z Turobina zwany Turobiniuszem (1511 – 1575). Portret duchownego, uczonego , bibliofila i poety.

Tomasz Szybisty

Sposób zakopiański w dekoracji budynku Sokoła w Wadowicach.

Piotr Wyrobiec

Jeszcze o dekoracji budynku Sokoła w Wadowicach.

Tomasz Ratajczak

XIX-wieczne przykłady kalendarzy nadskawińskich.

Michał Siwiec-Cielebon

Hej, hej Komendancie! Uwagi o niektórych elementach kultu Józefa Piłsudskiego w Wadowicach w okresie międzywojennym.

 

Sylwetki

Joanna Elżbieciak

Edmund Kołodziejczyk (1888 – 1915) – życie i dzieło.

 

Źródła

Jakub Plezia

Przełom pod Gorlicami widziany oczyma oficera komendanta kompanii 56 p.p.

Andrzej Bogunia-Paczyński

Wadowiczanie na Pustkach.

 

Wrażenia i recenzje

Artur Jachna

Mała Ojczyzna Jerzego Mazurkiewicza.

 

Wydarzenia

Joanna Pytlowska

Wokół Wincentego Bałysa.

Anna Zając

Wystawa Wadowickie Środowisko Plastyczne 2005.

Piotr Wyrobiec

Szukałem was i teraz przyszliście do mnie – wystawa fotografii Agence France Presse 2 kwietnia – 31 lipca 2006 r.

Joanna Pytlowska

Muzeobranie w Wadowicach 9 – 15 września 2005 r., 25 września – 1 października 2006 r.

 

Kalendarium