WADOVIANA nr 11, 2008 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

nr 11

Historia

Tomasz Graff

Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508.

Konrad Meus

Struktura i funkcjonowanie Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy w okresie autonomii galicyjskiej.

Michał Siwiec-Cielebon

Na przedpolach Puszczy Solskiej i w boju spotkaniowym nad Tanwią. 12 pułk piechoty w zwrocie zaczepnym GO „Boruta” na Lwów.

Konrad Meus

Elektryfikacja Wadowic w początkach wieku XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej.

Anna Kępińska

Cmentarz żydowski w Wadowicach.

Michał Siwiec-Cielebon

Zostanie po nich ziemi kopczyk…? Groby wojenne z I wojny światowej na ziemi wadowickiej – przegląd problematyki.

Konrad Meus

Wadowickie Towarzystwo imienia Króla Jagiełły w świetle archiwaliów lwowskich (1910 – 1912).

Piotr Wyrobiec

Egzekucja na wadowickim rynku.

Michał Siwiec-Cielebon

Stan wojenny czyli – Zima Wasza!

Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz

Z czego śmiały się galicyjskie Wadowice?

Stefan Kotlarczyk

Cztery monologi sceniczne.

Sylwetki

Bożena Adamska

Tomasz Pryliński – znany i nieznany autor projektu fasady wadowickiej bazyliki.

Źródła

Zbigniew Rauch

Moja trudna droga do medycyny.

Wrażenia i recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Nie tylko rodzinna historia.

Marcin Płaszczyca

Ponad tysiąc wadowickich druków.

Marcin Płaszczyca

Niezwykła podróż w przeszłość.

Listy

Janusz Kotlarczyk

Dwa etapy niszczenia wadowickiej synagogi.

Wydarzenia

Marcin Płaszczyca

Wadowice Karola Wojtyły.