WADOVIANA nr 11, 2008 r.

nr 11

Historia

Tomasz Graff

Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508

Konrad Meus

Struktura i funkcjonowanie Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy w okresie autonomii galicyjskiej

Michał Siwiec-Cielebon

Na przedpolach Puszczy Solskiej i w boju spotkaniowym nad Tanwią. 12 pułk piechoty w zwrocie zaczepnym GO „Boruta” na Lwów

Konrad Meus

Elektryfikacja Wadowic w początkach wieku XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej

Anna Kępińska

Cmentarz żydowski w Wadowicach

Michał Siwiec-Cielebon

Zostanie po nich ziemi kopczyk…? Groby wojenne z I wojny światowej na ziemi wadowickiej – przegląd problematyki

Konrad Meus

Wadowickie Towarzystwo imienia Króla Jagiełły w świetle archiwaliów lwowskich (1910 – 1912)

Piotr Wyrobiec

Egzekucja na wadowickim rynku

Michał Siwiec-Cielebon

Stan wojenny czyli – Zima Wasza!

Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz

Z czego śmiały się galicyjskie Wadowice?

Stefan Kotlarczyk

Cztery monologi sceniczne

Sylwetki

Bożena Adamska

Tomasz Pryliński – znany i nieznany autor projektu fasady wadowickiej bazyliki

Źródła

Zbigniew Rauch

Moja trudna droga do medycyny

Wrażenia i recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Nie tylko rodzinna historia

Marcin Płaszczyca

Ponad tysiąc wadowickich druków

Marcin Płaszczyca

Niezwykła podróż w przeszłość

Listy

Janusz Kotlarczyk

Dwa etapy niszczenia wadowickiej synagogi

Wydarzenia

Marcin Płaszczyca

Wadowice Karola Wojtyły

Pobierz cały numer w formacie pdf