WADOVIANA nr 17, 2014 r.

Okładka Wadoviana 17

Wstęp

Rozprawy i artykuły

Agnieszka Baran

Rola cystersów mogilskich w zagospodarowaniu terenu dawnego księstwa zatorskiego (XIII-XVII w.)

Jerzy Dębski

Oficerowie Wojska Polskiego, związani z Wadowicami, rozstrzelani w KL Auschwitz 27 maja 1942 roku

Katarzyna Iwańska

Geneza rodu mjr. Aleksandra Iwańskiego, przebieg jego służby wojskowej i życie rodzinne

Zbigniew Klima

Polityczne aspekty wizyty Jana Pawła II w Muzeum Auschwitz-Birkenau z 7 czerwca 1979 roku

Michał Siwiec-Cielebon

Klika uwag na temat miejsca 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w systemie polityki narodowościowej w armii II RP

Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek

Prasa regionalna o zdarzeniach powodziowych na ziemi wadowickiej w latach 1945-1972

Marcin Witkowski

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. II). Kat z placu drzewnego

Dorota Żurek

Początki zamku w Zatorze. Rezydencja biednych książąt

Miscellanea

Janusz Kotlarczyk

Albi tibulli distichon wadowicensis (II.1.13) relectus – czyli w poszukiwaniu autorskiego sensu cytatu

Tomasz Graff

Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach

Bogusław Malec

Krótki szkic historii Koła PZF w Wadowicach

Recenzje

Tomasz Ratajczak

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013

Wydarzenia

Marcin Witkowski

Jagiellonowie na zamku w Oświęcimiu. Relacja z konferencji naukowej Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku

Piotr Wyrobiec

Nowy projekt WCK – Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Bibliografia

Publikacje za rok 2008

Publikacje za rok 2013

Nota o autorach

Pobierz pełną wersję w formacie pdf