WADOVIANA nr 17, 2014 r.

Okładka Wadoviana 17

Wstęp

Rozprawy i artykuły

Agnieszka Baran

Rola cystersów mogilskich w zagospodarowaniu terenu dawnego księstwa zatorskiego (XIII-XVII w.)

Estate Cistercian Abbey in Mogiła in Duchy of Zator (second half 13th century – first half of the 17th century)

Jerzy Dębski

Oficerowie Wojska Polskiego, związani z Wadowicami, rozstrzelani w KL Auschwitz 27 maja 1942 roku

Officers of Polish Army, connected with Wadowice, murdered in Auschwitz on May 27, 1942

Katarzyna Iwańska

Geneza rodu mjr. Aleksandra Iwańskiego, przebieg jego służby wojskowej i życie rodzinne

Major Aleksander Iwański family origins, the cours of his military service and family life

Zbigniew Klima

Polityczne aspekty wizyty Jana Pawła II w Muzeum Auschwitz-Birkenau z 7 czerwca 1979 roku

Political aspects of the visit of John Paul II in Museum Auschwitz-Birkenau on 7 June 1979

Michał Siwiec-Cielebon

Klika uwag na temat miejsca 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w systemie polityki narodowościowej w armii II RP

A few remarks concerning the place of the 12th Regiment of the Infantry of the Wadowice Land in the system of national policy in the army of the 12nd Republic of Poland

Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek

Prasa regionalna o zdarzeniach powodziowych na ziemi wadowickiej w latach 1945-1972

Flood events in Ziemia Wadowicka according to regional press issues from 1945-1972

Marcin Witkowski

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. II). Kat z placu drzewnego

Standing trial in Wadowice |(Pt. II): A torturer from the wooden yard

Dorota Żurek

Początki zamku w Zatorze. Rezydencja biednych książąt

The Beginnings of The Castle in Zator. The Residence of Poor Princes

Miscellanea

Janusz Kotlarczyk

Albi tibulli distichon wadowicensis (II.1.13) relectus – czyli w poszukiwaniu autorskiego sensu cytatu

Albi tibulli distichon wadowicensis (II.1.13) relectus – in quest for sense of a theory

Tomasz Graff

Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach

Discavery of a baroque altar from church in Wadowice in the parisch church in Łazany

Bogusław Malec

Krótki szkic historii Koła PZF w Wadowicach

History of the Polish Philatelic Federation in Wadowice

Recenzje

Review

Tomasz Ratajczak

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013

Wydarzenia

Marcin Witkowski

Jagiellonowie na zamku w Oświęcimiu. Relacja z konferencji naukowej Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku

Piotr Wyrobiec

Nowy projekt WCK – Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Bibliografia

Publikacje za rok 2008

Publications for 2008

Publikacje za rok 2013

Publications for 2013

Nota o autorach

Note about the authors

Pobierz pełną wersję w formacie pdf