WADOVIANA nr 12, 2009 r.

nr 12

Wojtyliana

Michał Siwiec-Cielebon

Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły

Wojtyła in uniforms and their military paths. A contribution to the biography of Karol Wojtyła

Historia

Konrad Meus

Ad tristitiam depellendam – nieznana dziewiętnastowieczna inicjatywa uczniów wadowickiego gimnazjum

Ad tristitiam depellendam – unknown initiative of students of gymnasium in Wadowice in 19th century

Michał Siwiec-Cielebon

Garnizon wadowicki jako czynnik miastotwórczy. Wpływ rozbudowy infrastruktury wojskowej na rozwój miasta – zarys problematyki

Artur Oboza

450-lecie lokacji Rzyk na prawie wołoskim

Michał Siwiec-Cielebon

Kapitulował nie będę… 12 pułk piechoty w walkach pod Tomaszowem Lubelskim oraz próbie manewru na Rawę Ruską

Tadeusz Bujnicki

Zegadłowicz sparodiowany. Śmieszny przyczynek

Michał Siwiec-Cielebon

Wadowiczanie w Katyniu – komunikat statystyczno-informacyjny

Bożena Adamska

Ikonografia ołtarzy bazyliki w Wadowicach

Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz

Wokół twórczości Stefana Kotlarczyka i wadowickich C.K. militariów. Odgłosy i glosy

Sylwetki

Stefan Witold Alexandrowicz

Jan Sarnicki – nauczyciel, geograf, twórca map plastycznych

Jan Sarnicki – teacher, geographer, creator of visual maps

O. Honorat Czesław Gil OCD

O. Rudolf Warzecha (1919-1999)

Fr. Rudolf Warzecha OCD (1919 – 1999)

Źródła

Piotr Wyrobiec

Wadowickie wspomnienia września 1939 r.

Wrażenia i recenzje

Krzysztof Koźbiał

Z dziejów Ponikwi

Wydarzenia

Tomasz Graff

Sprawozdania z Konferencji Naukowej Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa

Pobierz pełną wersję w formacie pdf