WADOVIANA nr 12, 2009 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

nr 12

Wojtyliana

Michał Siwiec-Cielebon

Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły.

Historia

Konrad Meus

Ad tristitiam depellendam – nieznana dziewiętnastowieczna inicjatywa uczniów wadowickiego gimnazjum.

Michał Siwiec-Cielebon

Garnizon wadowicki jako czynnik miastotwórczy. Wpływ rozbudowy infrastruktury wojskowej na rozwój miasta – zarys problematyki.

Artur Oboza

450-lecie lokacji Rzyk na prawie wołoskim.

Michał Siwiec-Cielebon

Kapitulował nie będę… 12 pułk piechoty w walkach pod Tomaszowem Lubelskim oraz próbie manewru na Rawę Ruską.

Tadeusz Bujnicki

Zegadłowicz sparodiowany. Śmieszny przyczynek.

Michał Siwiec-Cielebon

Wadowiczanie w Katyniu – komunikat statystyczno-informacyjny.

Bożena Adamska

Ikonografia ołtarzy bazyliki w Wadowicach.

Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz

Wokół twórczości Stefana Kotlarczyka i wadowickich C.K. militariów. Odgłosy i glosy.

Sylwetki

Stefan Witold Alexandrowicz

Jan Sarnicki – nauczyciel, geograf, twórca map plastycznych.

O. Honorat Czesław Gil OCD

O. Rudolf Warzecha (1919-1999).

Źródła

Piotr Wyrobiec

Wadowickie wspomnienia września 1939 r.

Wrażenia i recenzje

Krzysztof Koźbiał

Z dziejów Ponikwi

Wydarzenia

Tomasz Graff

Sprawozdania z Konferencji Naukowej Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa