WADOVIANA nr 13, 2010 r.

nr 13

Wstęp

Historia

Konrad Meus

Wadowicka Drużyna Skautowa imienia Stanisława Żółkiewskiego w latach 1911 – 1918. W stulecie skautingu i harcerstwa w Wadowicach

Scout Team the Stanislaw Żółkiewski Society in Wadowice (1911-1918). On the centenary of skauting and guiding in Wadowice 

Michał Siwiec-Cielebon

W oczekiwaniu „wojny powszechnej o wolność ludów”

In anticipation of „a general war of the freedom of peoples”

Marcin Przewoźniak

Sprawy karne żołnierzy z austro-węgierskiej c.k. wspólnej siły zbrojnej

Criminal cases of c.k. soldiers

Michał Siwiec-Cielebon

W trosce o corpore sano… czyli do Wadowickich lekarzy glossa

For the sake of corpore sano. Comments for publications Wadowiccy lekarze (Edward Kotowiecki, Wadowice 1996)

O. Honorat Czesław Gil OCD

Szkolnictwo w Wadowicach 1918 – 1939

Education in Wadowice (1918 – 1939)

Andrzej Fryś, Teresa Putek, Maria Skrzypiec

O uroczystości w Andrychowie, która mimowolnie stała się końcową klamrą Dwudziestolecia Międzywojennego

A ceremony in Andrychow, which became the last one before the outbreak of Wourld War II

Sylwetki

Tomasz Maczuga

Wadowiczanin z przypadku i z konieczności – o Tadeuszu Filipie

Tadeusz Filip – resident of Wadowice by case and in case necessity

Artur Oboza

Ksiądz Paweł Franciszek Zychowicz (1690 – 1765)

Priest Paul Francis Zychowicz (1690 – 1765)

Andrzej Fryś

Mjr Rudolf Fryszowski – Obrońca Polskiego Wybrzeża z andrychowskim rodowodem

Maj. Rudolf Fryszowski – defender of the polish coast during the September Campaign of 1939

Konrad Meus

Dr Gustaw Studnicki – niestrudzony badacz wadowickiej historii

Gustaw Studnicki – tireless researcher of the history of Wadowice

Wrażenia i recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Nie tylko o Adamie Prylińskim słów kilka

Adam Pryliński

Zbigniew Rzepka

Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum

Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum – review

Marcin Witkowski

Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009

Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009 – review

Wydarzenia

Nasze wydawnictwa

Our publications

Marcin Witkowski

Blogi’39 – śladów historii ciąg dalszy

Blogi’39 – traces of history

Marcin Witkowski

Wystawa Katyń

Katyń – exhibition at the Wadowice market square

Pobierz pełną wersję w formacie pdf