WADOVIANA nr 14, 2011 r.

nr 14

Wstęp

Historia

Konrad Meus

Z dziejów wadowickich austriackich. Wystawa rolniczo-przemysłowa w 1907 roku

From the history of the austrian Wadowice. Exhibition agricultural and industrial in Wadowice in 1907

Michał Siwiec-Cielebon

Przygotowani na najgorsze – do końca wierni Polsce. Opór wobec systemu komunistycznego na ziemi wadowickiej w l. 1945-55 – rekonesans i próba wstępnej systematyki niektórych aspektów

„Prepared for the worst, faithful to Poland until the end”. Resistance to the communist system in Wadowice region in the years 1945 – 1955. Reconnaissance

 

Marcin Witkowski

„Bez ostatniego rozdziału”. Nowa historia pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty

„Without the last chapter”. A new history of the monument to the Fallen of the 12th Infantry Regiment

Michał Siwiec-Cielebon

„Dla pamięci rzetelnej”. Problematyka badania i weryfikacji strat wojennych pracowników i wychowanków gimnazjum i liceum w Wadowicach

„For reliable memory”. Research and veryfication of war losses among employess and students of gymnasium and high school (liceum) in Wadowice 

Marcin Witkowski

Zdarzyło się… 30 lat temu

It happend … 30 years ago

Sylwetki

Tomasz Graff

O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej

About a forgotten resident of Wadowice, an uknown portrait of Marcin Wadowita and the burial of a Piast princess in Wadowice

Stefan Witold Alexandrowicz

Marian Książkiewicz i jego Arkusz Wadowice

Marian Książkiewicz and his topographics map

Tomasz Maczuga

Dramatyczne dzieje żydowskiego rodzeństwa. Słynny filozof i komunistyczna dramatopisarka urodzeni w Wadowicach

Dramatic story of jewish siblings. Famous philosopher and communist playwright born in Wadowice.

Tomasz Maczuga

W Wadowicach dokonano przełomu w walce z tyfusem plamistym

A breakthrough in the fight against thypus was made in Wadowice

Mieczysław Panek

Wspomnienie o Józefie Piwowarczyku

Józef Piwowarczyk – memory

Marcin Witkowski

Wspomnienie o Karolu Pustelniku

Karol Pustelnik – memory

Marcin Witkowski

Adama Deca dwie przestrzenie twórcze

Adam Dec – memory

Janusz Gawron

Widziałem nawet barwny świat. Kazimierz Koczur – wspomnienie

Kazimierz Koczur – memory

Marcin Witkowski

Malarstwo jak psychoterapia. Wspomnienie o Krystynie Sowińskiej

Krystyna Sowińska – memory

Michał Siwiec-Cielebon

O Tadeuszu Filipie – wadowiczaninie z przypadku i konieczności słów kilka jeszcze

Tadeusz Filip – resident of Wadowice by case and in case necessity – a few more words

Wrażenia

Franciszek Pilarczyk

O Wadowickich książkach religijnych i quasi-religijnych

Książki religijne i quasi-religijne z wadowickich oficyn wydawniczych – review

Wydarzenia

Piotr Wyrobiec

Wadowickie środowisko artystyczne 2010

Joanna Pytlowska-Bajak

Działalność Muzeum Miejskiego w Wadowicach w 2011 roku

Activities of the Town Museum in Wadowice in 2011

Pobierz cały numer w formacie pdf