WADOVIANA nr 15, 2012 r.

okladka

Wstęp

Rozprawy i artykuły

S. Danuta Kozieł CSFN

Nazaretanki w Wadowicach

The Sisters of the Holy Family of Nazareth (CSFN) in Wadowice

Konrad Meus

Ojcowie założyciele nowoczesnych Wadowic cz. 1: Józef baron Baum Ritter von Appelshofen (1821-1883)

“Founding Fathers” of modern Wadowice, Pt. 1: Baron Józef Baum Ritter von Appelshofen (1821-1883)

Michał Siwiec-Cielebon

Powstawanie Garnizonu WP w Wadowicach – październik – grudzień 1918 r.

Organize of the Polish Army in Wadowice (october – december 1918)

Marcin Witkowski

Trybun Ludowy. Rzecz o Józefie Putku

Józef Putek (1892 – 1974)

Miscellanea

Pro memoria

Marcin Witkowski

Ks. dr Czesław Skowron (17 czerwca 1924 – 26 sierpnia 2012)

Pr. Ph.d. Czesław Skowron (17 June 1924 – 26 August 2012)

Tomasz Graff

Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm. 1616 r.)

Augustinian Pr. Paweł Vois Wadowita (died 1616)

Marcin Witkowski

Józef Zeman (7 grudnia 1932 – 30 listopada 2010)

Józef Zeman (7 December 1932 – 30 November 2010)

Wspomnienia

Janusz Kotlarczyk

Nasza klasa w naszej starej budzie i my potem

Our class in our old school and us anterwards

Tomasz Maczuga

Prasa, książki, kino, teatr i cenzura w Wadowicach na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku – wspomnienia ucznia

Press, books, cinema, theater and censorchip in Wadowice on the 50s and 60s – student’s memories

Wydarzenia

Tadeusz Bujnicki

O Emilu Zegadłowiczu w sposób bardzo zróżnicowany

About Emil Zegadłowicz in a very diverse way

Izabela Karska

Akademia po Godzinach w Wadowicach – Wadowice w Akademii po Godzinach

Project Akademia po Godzinach in Wadowice – Wadowice in project Akademia po Godzinach 

Joanna Pytlowska-Bajak

Wśród zbójników i rycerzy Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego – gra historyczna

Wśród zbójników i rycerzy Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego – historical board game

Joanna Pytlowska-Bajak

O sukcesie wystawy Wadowice Karola Wojtyły

Exposition Wadowice Karola Wojtyły

Tamara Wiecheć

Wystawy Karola Pustelnika i Kazimierza Koczura

Expositions Karol Pustelnik and Kazimierz Koczur

Bibliografia

Publikacje za lata 2010 – 2012

Publications between 2010 and 2012

Noty o autorach

Note about the authors 

Pobierz pełną wersję w formacie pdf