WADOVIANA nr 16, 2013 r.

okładka

Rozprawy i artykuły

Sławomir Dryja, Tomasz Graff

Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku.

Sławomir Dryja, Stanisław Sławiński

Dwór w Graboszycach k. Zatora w świetle ostatnich badań – dwie pierwsze fazy budowy (XV-XVII w.).

s. Danuta Kozieł CSFN

Nazaretanki w szpitalu w Wadowicach (1896-1956).

Konrad Meus

Ojcowie założyciele nowoczesnych Wadowic (cz. 2): Stanisław Łazarski (1849-1938).

Michał Siwiec-Cielebon

Nie samą służbą wojsko żyje – garnizon wadowicki w życiu społecznym miasta i regionu w ostatnim półroczu przed wybuchem II wojny światowej.

Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek

Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny.

Marcin Witkowski

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. 1). Edith Grünewald – ciekawa historia.

Miscellanea

Wojtyliana

Czesław Gil OCD

Kiedy Karol Wojtyła przyjął szkaplerz karmelitański?

Źródła

Paweł Hudzik

Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w Katowicach.

Varia

Janusz Kotlarczyk

O cyfrowej mapie geologicznej Ziemi Wadowickiej Staszica, przekroju przez Babią Górę Puscha, karpackich formacjach Hoheneggera i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej Krakowicy

(ciekawostek geologicznych część I).

Katarzyna Iwańska

Franciszek Waligórski – poeta z Lwowa i Krosna i jego potomkowie.

Pro Memoria

Henryk Czubała

Atessa Rudel (z domu Zegadłowicz) (7 VIII 1920 – 17 X 2013).

Tomasz Ratajczak

Tomasz Maczuga (24 II 1946 – 15 IV 2013).

Recenzje

Franciszek Ziejka

Marta Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

Wydarzenia

Jagoda Polak

Małopolskie Muzea pod jednym adresem. Nowy wymiar dziedzictwa kultury.

Marcin Witkowski

Wokół Wadovian. Wadowice i wadowiczanie w archiwach polskich, austriackich i ukraińskich.

Piotr Wyrobiec

Wadowicki Teatr Próg: od grupy młodzieżowej do profesjonalnego zespołu teatralnego.

Bibliografia

Publikacje za rok 2009

Publikacje za rok 2013

Nota o autorach

Ryciny i ilustracje

Pobierz pełną wersję w formacie pdf