WADOVIANA nr 16, 2013 r.

okładka

Rozprawy i artykuły

Sławomir Dryja, Tomasz Graff

Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku

Matys Pieniążek, an inhabitant of Wadowice, a Cracow brewer  from the 16th century

Sławomir Dryja, Stanisław Sławiński

Dwór w Graboszycach k. Zatora w świetle ostatnich badań – dwie pierwsze fazy budowy (XV-XVII w.)

The manor house in Graboszyce near Zator – in view of recent research. The first two construction phases (15th – 18th century)

s. Danuta Kozieł CSFN

Nazaretanki w szpitalu w Wadowicach (1896-1956)

The Sisters of the Holy Family of Nazareth (CSFN) in the hospital in Wadowice (1896-1956)

Konrad Meus

Ojcowie założyciele nowoczesnych Wadowic (cz. 2): Stanisław Łazarski (1849-1938)

“Founding Fathers” of modern Wadowice, Pt. 2: Stanislaw Łazarski (1849-1938)

Michał Siwiec-Cielebon

Nie samą służbą wojsko żyje – garnizon wadowicki w życiu społecznym miasta i regionu w ostatnim półroczu przed wybuchem II wojny światowej

The Army Cannot live by service alone – Wadowice Garrison in a social of the city and the region in the last semester before the outbreak of II World War 

Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek

Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny

The influence of the multi-current Skawa river on Human activity in the bottom of the valley 

Marcin Witkowski

Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. 1). Edith Grünewald – ciekawa historia

Before the face of Temida (Pt. 1) Edit Grünewald – an interesting story

Miscellanea

Wojtyliana

Czesław Gil OCD

Kiedy Karol Wojtyła przyjął szkaplerz karmelitański?

When Karol Wojtyła accepted of the Scapular  of Our Lady of Mount Carmel

Źródła

Paweł Hudzik

Akta Wadowic w zasobie Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w Katowicach

Wadowice in the resources of the Ośwęcim Branch of the State Archives in Katowice

Varia

Janusz Kotlarczyk

O cyfrowej mapie geologicznej Ziemi Wadowickiej Staszica, przekroju przez Babią Górę Puscha, karpackich formacjach Hoheneggera i rybkach tropikalnych z inwałdzkiej Krakowicy (ciekawostek geologicznych część I).

The digital geological map of the Wadowice region by Stanisław Staszic, a vertical section through Babia Góra by Jerzy Bogumił Push, landform of Carpathian Mountains by Ludwik Hohenegger and the tropical fisches from Krakowica river. The geological scientifics interestin fact Pt. 1

Katarzyna Iwańska

Franciszek Waligórski – poeta z Lwowa i Krosna i jego potomkowie

Franciszek Waligórski – poet from Lwór and Krosno and his descendents

Pro Memoria

Henryk Czubała

Atessa Rudel (z domu Zegadłowicz) (7 VIII 1920 – 17 X 2013)

Atessa Rudel (Zegadłowicz) (7 August 1920 – 19 October 2013)

Tomasz Ratajczak

Tomasz Maczuga (24 II 1946 – 15 IV 2013)

Tomasz Maczuga (24 February 1946 – 15 April 2013)

Recenzje

Review

Franciszek Ziejka

Marta Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013

Wydarzenia

Jagoda Polak

Małopolskie Muzea pod jednym adresem. Nowy wymiar dziedzictwa kultury

Project „Wirtualne Muzea Małopolski”

Marcin Witkowski

Wokół Wadovian. Wadowice i wadowiczanie w archiwach polskich, austriackich i ukraińskich

Piotr Wyrobiec

Wadowicki Teatr Próg: od grupy młodzieżowej do profesjonalnego zespołu teatralnego

Bibliografia

Publikacje za rok 2009

Publications for 2000

Publikacje za rok 2013

Publications for 2013

Nota o autorach

Note about the authors

Ryciny i ilustracje

Pobierz pełną wersję w formacie pdf