WADOVIANA nr 18, 2015 r.

 WADOVIANA_18_okladka_inter-1

Wstęp

Pro Memoria

O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

O. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD (1934 – 2015). Wadowiczanin z adopcji

Fr. Honorat Czesław Gil OCD (1934 – 2015). Resident of Wadowice by adoption

Rozprawy i artykuły

Tomasz Graff

Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity w świetle dokumentów z archiwum parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616

Unknown facts of life councillor Mateusz Kepka (d. 1602), the father of Marcin Wadowita, in the light of documents from the Parish Archives of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Basilica in Wadowice in the years 1585, 1599 and 1616

Tomasz Kotliński

Sąd Obwodowy w Wadowicach. Jego prezydenci i radcy (1882 – 1899)

The Circuit Court of Wadowice. The presidents and legal counsels pf the Court (1882-1899)

Jarosław Krutak

Ludwik Dobija (1873 – 1944) – niezwykłe dzieje posła z Galicji

Ludwik Dobija (1873-1944) – unusual story deputy from Galicia

O. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD

Kult św. Józefa w zakonie i klasztorze karmelitańskim w Wadowicach

The devotion to St. Joseph by the Order and the Monastery of The Carmelites in Wadowice

Michał Siwiec – Cielebon

Garnizon Wadowice oraz społeczeństwo Ziemi Wadowickiej w systemie mobilizacyjnym sił zbrojnych II RP – wybrane zagadnienia i problemy badawcze

Garrison Wadowice and the society of Wadowice (Ziemia Wadowicka) in the mobilisation system of the armed forces of the Second Polish Republic – selected issues and research problems

Marcin Witkowski

Rudolf Höss w wadowickim więzieniu. Ostatnie dni byłego komendanta Auschwitz

Rudolf Höss in Wadowice prison. The last days of the former Auschwitz commandant

Miscellanea

Andrzej Fryś, Teresa Putek

Relacja Alfreda Webera z gaszenia fabryki ”Bracia Czeczowiczka”, podpalonej przez hitlerowców w styczniu 1945 r.

Alfred Weber’s account of extinguishing the „Bracia Czeczowiczka” factory set on fire by the Nazis in January 1945

Janusz Kotlarczyk, Janina Kotlarczyk-Mrozowa , Dominika Mróz-Krysta

Wadowickie teatry, teatrzyki i idee Mieczysława Kotlarczyka

Theaters in Wadowice and ideas of Mieczysław Kotlarczyk

Andrzej Kotowiecki

Historia wodociągów miejskich Królewskiego Wolnego Miasta Wadowice

History of the municipal waterwaroks of the Royal Free City of Wadowice

Ireneusz Rodkiewicz

Życie przy fortepianie. Wspomnienie o Janinie Zagórskiej i jej rodzinie

A life at the piano. Memory of Janina Zagórska and her family

Wydarzenia

Events

Jagoda Bogdanowska, Sylwester Rabenda, Tamara Wiecheć, Marcin Witkowski

”Od kinoteatru Wysogląda do kina ”Centrum”” – 100 lat kina w Wadowicach

„Between Wysogląd’s nickelodeon to „Centrum” cinema” – a hundred years of cinema in Wadowice

Piotr Kowalczyk

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2015

Marcin Witkowski

„Żołnierze Niezłomni”

„Steadfast Soldiers”

Joanna Pytlowska-Bajak

Wystawa ”Wincenty Bałys 1906-1939. Zapomniany artysta z Wadowic”

”Wincenty Bałys 1906-1939. Zapomniany artysta z Wadowic” exhibition

Jagoda Bogdanowska

Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – działalność i perspektywy rozwoju

Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) – activities and development prospects

Recenzje

Reviews

Anna Hajduk

”Emil Zegadłowicz daleki i bliski”

Dorota Pałosz

”Wadowice. W obiektywie czasu”

Publikacje

Publikacje za rok 2015

Publications for 2015

(opr. Marcin Witkowski, Marcelina Zagól)

Publikacje za rok 2007

Publications for 2007

(opr. Marcin Witkowski, Marcelina Zagól)

Nota o autorach

Note about the authors

Pobierz pełną wersję w formacie pdf