WADOVIANA nr 19, 2016 r.

Okładka_19

Wstęp

Rozprawy i artykuły

Andrzej Fryś, Teresa Putek, Daria Rusin (Towarzystwo Miłośników Andrychowa)

Andrychów – historia lnem tkana. W 250. rocznicę nadania praw miejskich

Andrychów – history woven by linen

Paweł Glugla

Charakterystyka wadowickiego Kościoła w raporcie Służby Bezpieczeństwa z 1960 r.

Characteristics of the Wadowice Church in the report of the Security Service of 1960 

Paweł Glugla

Misje ludowe księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na Wadowickim terenie w 1898 roku

Popular priests missions of the Missionaries of St. Vincent de Paul in the Wadowice area in 1898

Jarosław Krutak

Stefania Wojtyła – nieznana historia krewnej papieża

Stefania Wojtyła – unknown story relative Pope

Adam Leśniak

Pułkownik Stanisław Jan Karolus – zapomniany żołnierz z Oświęcimia

Colonel Stanisław Jan Karolus – forgotten soldier from Oświęcim

Michał Siwiec-Cielebon

Przestępstwa funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na Ziemi Wadowickiej w latach 1945 – 1950 – rekonesans badawczy

Crimes of the officers of the Office of Security on Wadowice Land in the years between 1945-1950. Research overview and preliminary outline of the issue

Wiktor Węglewicz

Zarys dziejów obozu jeńców w Wadowicach w latach 1918 – 1921

The history of prisoners-of-war camp of Wadowice in years 1918-1921

Recenzje i noty o książkach

Review

Adam Kowalczyk

Trzy wizyty w Muzeum (Recenzja książki Ewy Bartos ”Motory. Szkice o / przy Zegadłowiczu”)

Three visits to the museum – book review „Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu” [Ewa Bartos, Katowice 2013]  

Maria Krystyna Talaga

Ks. Edward Staniek ”Szkoła jakich mało. Słownik ”wybranych” absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (1866 – 2016)”, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, Kraków 2016

Maria Krystyna Talaga

”Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866 – 2016”, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, Wadowice 2016

Pro Memoria

Bogdan Szpila

Jan Dihm (1937 – 2016)

Miscellanea

Marta Burghardt

Wadowiccy artyści w świetle archiwów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Artists in Wadowice in the light of documents from the Academy of Fine Art in Cracow

Andrzej Fryś

O tym, jak Frysiowie w Wadowickim Gimnazjum nauki pobierali

The Fryś famili and their studies at the gymnasium in Wadowice

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Ponad pół wieku pracował w Rzymie. Śp. brat Wacław Woźniak (1903 – 1989), karmelita bosy z Ziemi Wadowickiej

More than half a century was workin in Rome. Fr. Wacław Woźniak OCD (1903-1989)

Wydarzenia

Henryk Czubała

Emil Zegadłowicz – daleki czy bliski?

Dorota Pałosz, Michał Żmuda

Szukałem Was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję – Jan Paweł II. Światowe Dni Młodzieży w papieskich Wadowicach

World Youth Day in Wadowice in 2016

Janina Turek

150-lecie Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach

150th anniversary of the Marcin Wadowita Gymnasium and High School in Wadowice 

Marcin Witkowski

Działalność Muzeum Miejskiego w 2016 roku

Activities of the Town Museum in Wadowice in 2016

Publikacje

Publikacje za rok 2016

Publications for 2016

(oprac. Marcin Witkowski)

Publikacje za rok 2006

Publications for 2006

(oprac. Magdalena Maślona)

Nota o autorach

Note about the authors

Pobierz pełną wersję w formacie pdf