WADOVIANA nr 19, 2016 r.

Okładka_19

Wstęp

Rozprawy i artykuły

Andrzej Fryś, Teresa Putek, Daria Rusin (Towarzystwo Miłośników Andrychowa)

Andrychów – historia lnem tkana. W 250. rocznicę nadania praw miejskich

Paweł Glugla

Charakterystyka wadowickiego Kościoła w raporcie Służby Bezpieczeństwa z 1960 r.

Paweł Glugla

Misje ludowe księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na Wadowickim terenie w 1898 roku

Jarosław Krutak

Stefania Wojtyła – nieznana historia krewnej papieża

Adam Leśniak

Pułkownik Stanisław Jan Karolus – zapomniany żołnierz z Oświęcimia

Michał Siwiec-Cielebon

Przestępstwa funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na Ziemi Wadowickiej w latach 1945 – 1950 – rekonesans badawczy

Wiktor Węglewicz

Zarys dziejów obozu jeńców w Wadowicach w latach 1918 – 1921

Recenzje i noty o książkach

Adam Kowalczyk

Trzy wizyty w Muzeum (Recenzja książki Ewy Bartos ”Motory. Szkice o / przy Zegadłowiczu”)

Maria Krystyna Talaga

Ks. Edward Staniek ”Szkoła jakich mało. Słownik ”wybranych” absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (1866 – 2016)”, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, Kraków 2016

Maria Krystyna Talaga

”Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866 – 2016”, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, Wadowice 2016

Pro Memoria

Bogdan Szpila

Jan Dihm (1937 – 2016)

Miscellanea

Marta Burghardt

Wadowiccy artyści w świetle archiwów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Andrzej Fryś

O tym, jak Frysiowie w Wadowickim Gimnazjum nauki pobierali

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Ponad pół wieku pracował w Rzymie. Śp. brat Wacław Woźniak (1903 – 1989), karmelita bosy z Ziemi Wadowickiej

Wydarzenia

Henryk Czubała

Emil Zegadłowicz – daleki czy bliski?

Dorota Pałosz, Michał Żmuda

Szukałem Was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję – Jan Paweł II. Światowe Dni Młodzieży w papieskich Wadowicach

Janina Turek

150-lecie Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Marcin Witkowski

Działalność Muzeum Miejskiego w 2016 roku

Publikacje

Publikacje za rok 2016

(oprac. Marcin Witkowski)

Publikacje za rok 2006

(oprac. Magdalena Maślona)

Nota o autorach

Pobierz pełną wersję w formacie pdf