Wadoviana nr 20, 2017 r.

Wstęp

Rozprawy i artykuły

Ewa Bartos

Marzyciel i pragmatyk. Emil Zegadłowicz jako kolekcjoner

Paweł Glugla

Inwigilacja i komunistyczne represje wobec wadowickiego Kościoła na podstawie wybranych dokumentów Służby Bezpieczeństwa z 1961 roku

Krzysztof Matyjasik

Droga ta była ciężka, lecz została stopniowo pokonana.  Dzieje polityczne i społeczne Andrychowa w latach 1945-1950

Ihor Sribrnyak

Internowani żołnierze Armii URL w Wadowicach (pierwsza połowa 1921 r.): szczegóły pobytu i stosunki z polskim dowództwem obozu (w świetle źródeł ukraińskich)

Karol WitkowskiMarcin Witkowski

Wpływ młynów wodnych na przekształcenia sieci hydrograficznej Wadowic i okolic

Pro Memoria

Dominika Mróz-Krysta

Janusz Kotlarczyk (1931-2017)

Miscellanea

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Wyniesieni na ołtarze wadowiccy karmelici bosi – Rafał Kalinowski i Alfons Mazurek – w wypowiedziach św. Jana Pawła II

Michał Siwiec-Cielebon

Niezwykłe historie zwykłych wadowiczan

Michał Żmuda

Wadowickimi śladami niepodległości

Wspomnienia

Jan Izydor Korzeniowski

Moje czytanie książek

Wydarzenia

Joanna Kulczyńska-Kruk

Okolice Zegadłowicza, Sucha Beskidzka, 10-12 maja 2017 r. Sprawozdanie z konferencji

Marcin Witkowski

„Wadowicka Szkoła Genealogów” – projekt Muzeum Miejskiego

Joanna Pytlowska-Bajak

„… Wadowice i nie tylko”

Recenzje i noty o książkach

Dorota Pałosz

„Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej. Na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017)”, praca zbiorowa, red. nauk. A. Nowakowski, Wydawnictwo 3 Kolory, Kraków 2017.

Łukasz Tomasz Sroka

Katarzyna Iwańska, „Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945”, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Publikacje

Publikacje za rok 2005

(oprac. Marcin Witkowski)

Publikacje za rok 2017

(oprac. Marcin Witkowski)

Nota o autorach

Pobierz pełną wersję w formacie pdf