WADOVIANA nr 21, 2018 r.

Wstęp

Rozprawy i artykuły

Andrzej Fryś, Daria Rusin

Andrychów w czasach Wielkiej Wojny. Stulecie odzyskania niepodległości 1918–2018

Tomasz Kargol

Sytuacja społeczno-gospodarcza w powiecie wadowickim w latach 1914 – 1919

Daniel Korbel

12 pułk piechoty w walkach o Śląsk Cieszyński

Marta Muranowicz

Przysposobienie Wojskowe Kobiet na ziemi wadowickiej (1928 – 1939)

Michał Siwiec-Cielebon

Wolności siew. Absolwenci i uczniowie c. i k. Gimnazjum Wyższego w Wadowicach do 1918 r. jako kadra przyszłych sił zbrojnych Odrodzonej Rzeczypospolitej

Karol Witkowski, Marcin Witkowski

Topografia wolności. Patriotyczne urbanonimy w przestrzeni Wadowic (do 1939 r.)

Studia

Andrzej Nowakowski

Integracja księstwa oświęcimskiego z Królestwem Polskim (1454-1564) i jego późniejsze losy do naszych czasów w odniesieniu do Wadowic

Źródła

Kazimierz Dryja

Mój udział w wojnie obronnej 1939 r.

Antoni Wiktor

Wspomnienia z wojny 1920 roku

Marcin Witkowski

Wielka Wojna w kronikach szkół w Tomicach i Zygodowicach

Miscellanea

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Wielu z nich kształciło się lub pracowało w Wadowicach. Męczennicy polskiego Karmelu Terezjańskiego

Weronika Tyrybon

Bruno Zając (1887 – 1954) – nauczyciel, socjalista i działacz niepodległościowy

Wydarzenia

Joanna Pytlowska-Bajak

Wystawy Muzeum Miejskiego

Marcin Witkowski

„Nieskończenie Niepodległa”

Michał Żmuda

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Wadowicach

Recenzje i omówienia książek

Paweł Figlewicz

Skawinki na przestrzeni dziejów w wieloaspektowym ujęciu badawczym

Recenzja książki: Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Skawinki wieś-kościół-szkoła-sport. Od schyłku średniowiecza po rok 2017, Rzeszów 2017.

Paweł Glugla

Z dziejów wadowickich bibliotek publicznych

Recenzja książki: Zarys czytelnictwa i historii bibliotek publicznych w Wadowicach, red. Konrad Meus i Bożena Płonka. Wydawca: Wadowicka Biblioteka Publiczna, Wadowice 2016.

Dorota Żywczak

Oświęcim w nowej perspektywie

Recenzja książki: Oświęcim – miasto pogranicza, red. Bożena Czwojdrak, Kazimierz Miroszewski, Piotr Węcowski, t. 1 i 2, Warszawa 2018, ss. 458, 24 nlb. i 510, 22 nlb. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje

oprac. Marcin Witkowski

Publikacje za rok 2004

oprac. Marcin Witkowski

Publikacje za rok 2018

Nota o autorach

Pobierz pełną wersję w formacie pdf