WADOVIANA nr 22, 2019 r.

Wstęp

Rozprawy i artykuły

Andrzej Fryś

Sztandar dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty „ludowego” Wojska Polskiego. Mało znane wydarzenie w powojennym Andrychowie

Banner for the 6th Pomeranian Infantry Division of the Polish People’s Army A little-known event in post-war history of Andrychów

Andrzej Nowakowski

Wizyty wybranych głów Państwa Polskiego w Wadowicach

Visits of the heads of the Polish State in Wadowice in the years 1915-2019

Michał Siwiec – Cielebon

Polski żołnierz na ołtarze – droga życia Karola Wojtyły seniora i opinie przełożonych o nim w świetle dokumentów wojskowych

The soldier of Polish Army for altars. Way of life and opinions of Karol Wojtyła senior in the light of military documents

Źródła

Paweł Glugla

Stanisław Filipek: Dyskryminacja wsi wadowickiej przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939–1945.

Stanislaw Filipek: Discrimination of the village of Wadowice by the Nazi occupant in 1939-1945

Wspomnienia

Dominika Mróz – Krysta

Naukowiec, przyjaciel, mąż, członek rodziny – Różne oblicza Wujka Janusza. Kontynuacja wspomnień o prof. dr. hab. inż. Januszu Kotlarczyku

Scientist, friend, husband, family member – different faces of Uncle Janusz. Continuation of the memories of the professor Janusz Kotlarczyk

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Ponad 30 lat duszpasterzował w Ameryce. Śp. O. Symplicjusz Bałys, karmelita bosy z Woźnik – W piętnastolecie śmierci

Over 30 years of pastoral ministry in America. Late Father Simplicjusz Bałys, a Discalced Carmelite from Woźniki – on the fifteenth anniversary of his death

Miscellanea

Andrzej Nowakowski

Katastrofa kolejowa w Świnnej Porębie. Ostatnie dni pokoju na ziemi wadowickiej w 1939 r.

Railway disaster in Świnna Poręba. The last days of peace on land of Wadowice in 1939

Andrzej W. Pacyna

Prawdziwa data urodzenia i miejsce pochówku mjr. Adama Zygmunta Prylińskiego (1881-1939)

The real date of birth and burial place of Major Adam Zygmunt Pryliński (1881-1939)

Michał Żmuda

Druga wojna światowa we wspomnieniach wadowickiego Żyda

The Second World War in memories a Jew from Wadowice

Wydarzenia

Joanna Pytlowska-Bajak

Dusza moja czuje się tutaj jak w domu. Poszukiwania badawcze prowadzone przez Muzeum Miejskie w Wadowicach

„My soul feels at home here”. Research search conducted by the Town Museum in Wadowice

Marcin Witkowski

Przedwojenne tradycje pułkowe Wadowic, czyli nie samą służbą wojsko żyje

„Prewar regimental traditions of Wadowice”, that is, the army does not live by the service alone

Piotr Wyrobiec

Wybrane wystawy Muzeum Miejskiego w Wadowicach w 2019 r.

Selected exhibitions of the Town Museum in Wadowice in 2019

Recenzje i omówienia książek

Wiktor Szymborski

Recenzja książki: Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018

Book review: Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ca. 1567-1641). Clergyman and professor at the University of Krakow, Kraków 2018

Krzysztof Koźbiał

Recenzja książki: Andrzej Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018

Wadowice in the years 1945-1990 – in the opinion of a reviewer. Book review: Andrzej Nowakowski, Wadowice in 1945-1990. A contribution to the recent history of the city, Rzeszów 2018

Grzegorz Chajko

Recenzja książki: Idziemy w bój życia. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej. Pamięci Wadowiczanom: nauczycielom, absolwentom i uczniom wadowickiego Gimnazjum Humanistycznego, którzy oddali życie za Niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921, red. K. Meus, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, Wadowice 2018

Book review: „Idziemy w bój życia”. The community of the Wadowice Middle School on the way to the Independent. In memory of the Wadowice residents: teachers, graduates and students of the Humanities Middle School in Wadowice, who gave their lives for the Independence of the Fatherland in 1914-1921, ed. Konrad Meus, NOVA SANDEC Presse, Wadowice 2018

Publikacje

Publikacje za rok 2003

Publications for 2003 

(oprac. Tomasz Ratajczak, Marcin Witkowski)

Publikacje za rok 2019

Publications for 2019

(oprac. Marcin Witkowski)

Nota o autorach

Note about the authors

Pobierz pełną wersję w formacie pdf