WADOVIANA nr 23, 2020 r.

Rozprawy i artykuły

 

Michał Baczkowski

Przemarsz wojsk Księstwa Warszawskiego przez cyrkuł myślenicki w 1813 roku w świetle akt Gubernium Galicyjskiego we Lwowie

The march of the troops of the Duchy of Warsaw trough the Myślenice district in 1813 in thelight of the acts of the Galician Governorate in Lviv

Andrzej Fryś, Teresa Putek

Początki „Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla Wyrobów Bawełnianych Braci Czeczowiczka” w Andrychowie

The beginnigs of „The first Galician Mechanical Weaving Plant for cotton products of Czeczowiczka Brothers” in Andrychów

Marian Kwiatkowski

Elektryfikacja powiatu wadowickiego w okresie międzywojennym

Electrification of the Wadowice district in the interwar period

Michał Siwiec-Cielebon

„Z ostatnich chwil bohatera”. Podporucznik Jan Antoni Władysław Hernich (10.03.1899-1.08.1920)

„The last moments of a hero”. Lieutenant Jan Antoni Władysław Hernich 10.03.1899-1.08.1920

Wiktor Węglewicz

Jeńcy z Ukraińskiej Armii Halickiej i internowane osoby cywilne z Galicji Wschodniej w Obozie Jeńców nr 2 w Wadowicach (1918-1920)

POWs from the Ukrainian Halich Army and civilians interned from Eastern Galicia in POW camp no. 2 in Wadowice (1918-1920)

 

Źródła

 

Adam Leśniak

Stanisław Jan Karolus, Kończyce Małe. W dwudziestą rocznicę śmierci mjr. Cezarego Hallera

Stanisław Jan Karolus, Kończyce Małe. On the 20th anniversary of the death of Maj. Cezary Haller

Marcin Witkowski

Rok 1920 w Dzienniku dyrektora wadowickiego gimnazjum

1920 in the Diary of the director of the gymnasium in Wadowice

Pro Memoria

s. Bogumiła Baran CSFN

Wspomnienie o s. Magdalenie Strzeleckiej CSFN

Memory of a nun of the Order of the Holy Family of Nazareth Magdalena Strzelecka

 Dominika Mróz-Krysta

„Subiektywny spacer po Wadowicach z Wujkiem Januszem”. Kontynuacja wspomnień o prof. dr. hab. inż. Januszu Kotlarczyku

„A subjective walk around Wadowice with Uncle Janusz”. Continuation of memories about prof. Janusz Kotlarczyk

Andrzej Nowakowski

Tadeusz Jamrozik (1935-2016)

Tadeusz Jamrozik (1935 – 2016)

Piotr Wyrobiec, Marcin Witkowski

Artysta w obiektywie czasu. Jacek Krupnik (1961-2020)

The artist in the lens of time. Jacek Krupnik (1961 – 2020)

Maria Zadora

Wspomnienie o Eugeniuszu Mrozie

Memery of an Eugeniusz Mróz

Miscellanea

 

Andrzej Kotowiecki

„Społem” PSS Wadowice – zarys historii

Common Cooperative of Consumers „Społem” Wadowice – outline of the history

o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Symbolika herbu karmelitów i zgromadzeń zakonnych związanych z Karmelem i jego świętymi

Symbolism of the Carmelite coat of arms and religious communities associated with Carmel and its saints

Michał Żmuda

Architektura VII Dnia – powojenna architektura sakralna w powiecie wadowickim

Architecture of the 7th Day – postwar sacral architecture in the Wadowice’s district

Wydarzenia

 

Joanna Pytlowska-Bajak

Działalność wadowickiego Muzeum Miejskiego w czasach pandemii

Activities of the Town Museum in Wadowice during the pandemic

Piotr Kowalczyk

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Wadowice’s Artistic Environment 2020

Recenzje i omówienia książek

Tomasz Graff

Małgorzata Janusz, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Szkoła w Wysokiej koło Wadowic (1894-2019). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 170.

Małgorzata Janusz, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, School in Wysoka village near Wadowice(1894-2019), Rzeszów University Press, Rzeszów 2019, pp. 170.

Krzysztof Koźbiał

Nowa publikacja o Zakrzowie. Aneta Rejman, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Zakrzów. Dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 204.

New publication about Zakrzow. Aneta Rejman, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski, Zakrzow. The history of school and sport against the background of the history of the village, Rzeszów University Press, Rzeszów 2019, pp. 204.

Joanna Kulczyńska-Kruk

Okolice Zegadłowicza – od miejsca autobiograficznego do miejsca pamięci. Okolice Zegadłowicza, red. Henryk Czubała, Włodzimierz Próchnicki, Katarzyna Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 432.

Emil Zegadłowicz area – from an autobiographical site to a memorial site. Emil Zegadłowicz area, ed. Henryk Czubała, Wlodzimierz Próchnicki, Katarzyna Wądolny-Tatar, Uniwersytet Pedagogiczny Presse, Kraków 2020, pp. 432.

Dorota Pałosz

Milena Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Esprit, Wydawnictwo W drodze, Kraków 2020, s. 368.

M. Kindziuk, Emilia and Karol Wojtyła. Parents of Saint John Paul II, Esprit Press, Kraków 2020, pp. 368.

Wiktor Szymborski

Tomasz Graff, Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822, „Historia Hereditas Ecclesia”, seria pod red. ks. dr. Andrzeja Bruździńskiego, prof. UPJPII, t. 8, Kraków 2020, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 241.

T. Graff, The Oldest Fraternity of the Rosary in Wadowice (1616-1822), „Historia – Hereditas – Ecclesia”, ed. Rev. Andrzej Bruździński Th.D Habilitatus, Professor of UPJPII, vol. 8, Kraków 2020, spp. 241.

Arkadiusz Więch

O Mikołaja Zebrzydowskiego przypadkach, czyli słów kilka o jego pierwszej biografii. Tomasz Graff, Bartłomiej Wołyniec, s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN, Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620). Szkic biograficzny, Kraków 2020, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 258.

About Mikołaj Zebrzydowski’s cases, or a few words about his first biography. Tomasz Graff, Bartłomiej Wołyniec, s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN, Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620). A biographical sketch, Kraków 2020, Księgarnia Akademicka, pp. 258.

Publikacje

 

oprac. Marcin Witkowski

Publikacje za rok 2002

Publications for 2002

oprac. Marcin Witkowski

Publikacje za rok 2020

Publications for 2020

 

Nota o autorach

Note about the authors

Pobierz pełną wersję w formacie pdf