WADOVIANA nr 24, 2021 r.

Rozprawy i artykuły

Andrzej Fryś

O tym, skąd się w mieście tkaczy wzięli metalowcy, i o tym, co z tego wynikło. Geneza powstania przemysłu maszynowego w Andrychowie

About where metalworkers came from in the town of weavers and what came out of it. The genesis of the machine industry in Andrychów 

Daniel Korbel

Śmierć kapitana Cezarego Hallera

The death of capt. Cezary Haller

Mirosław Aleksander Płonka

Obóz Związku Strzeleckiego im. Zygmunta Lewakowskiego w Zakrzowie (1929 – 1939)

The camp of the Związek Strzelecki (Riflemen’s Association) named Zygmunt Lewakowski in Zakrzów (1929 – 1939)

Michał Siwiec – Cielebon

Takie były początki. Grupa operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na powiat Wadowice i losy jej funkcjonariuszy (część pierwsza – kim byli)

These were the beginnings. The Ministry of Public Security’s Operation Group for the Wadowice district and the fate of its officers (part one – who they were)

Katarzyna Węgorowska

„Tu wszystko się zaczęło…”. Międzywojenne Wadowice utrwalone w albumowej biografii Adama Bujaka i Michała Rożka Wojtyła (spojrzenie lingwokulturologa)

„It all began here…”. The interwar Wadowice preserved in biographical album „Wojtyła” by Adam Bujak and Michał Rożek (a linguocultorologist’s perspective)

s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN

Proboszczowie zebrzydowiccy w XVII i XVIII w.

Zebrzydowice parish priests in the 17th and 18th century

 

Komunikaty

Krzysztof Tunia

Pierwsza informacja o odkryciu średniowiecznego zamku w Zatorze

A report from the archaeological research conducted at the palace in Zator

 

Wspomnienia

Andrzej Nowakowski

Ksiądz Prałat Zdzisław Kałwa (1931 – 2021)

Prelate Zdzisław Kałwa (1931 – 2021)

 

Miscellanea

Andrzej Kotowiecki

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach

History of the Housing Cooperative in Wadowice

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Założył Świecki Instytut Życia Konsekrowanego. Śp. o. Cherubin Pikoń, karmelita bosy z Andrychowa – w stulecie urodzin

He founded an Institut of Consecrated Life (Świecki Instytut Życia Konsekrowanego). Sainted Father Cherubin Pikoń, a Carmelite Discalted from Andrychów – 100 years after his birth

Joanna Pytlowska-Bajak

Przykłady znakowania książek w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach

Examples of marking books in the collection of the Town Museum in Wadowice

Wiesława Teresa Wójcik

„Odchodzę bez lęku”. Dziennik i inne dokumenty ostatnich lat życia Emila Zegadłowicza.

Michał Żmuda

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II w Wadowicach

100th anniversary of the birth of John Paul II in Wadowice

 

Wydarzenia

Andrzej Kotowiecki

Geneza wystawy Skarby nie z tej Ziemi

The genesis of the exhibition Skarby nie z tej Ziemi

Karolina Krzeszowska, Joanna Pytlowska-Bajak, Marcin Witkowski

Skarby nie z tej Ziemi – projekt Muzeum Miejskiego

Skarby nie z tej Ziemi – Town Museum project

Joanna Pytlowska-Bajak

Działalność Muzeum Miejskiego w 2021 r.

Activities of the Town Museum in Wadowice in 2021

 

Recenzje i omówienia książek

Paweł Glugla

Obóz nr 2 dla jeńców wojennych i internowanych w Wadowicach 1918 – 1921. Jeńcy 1920, praca zbiorowa M. Korkucia, W. Rezmera i Z. Karpusa, red. P. Gryc, Kraków – Warszawa 2020

Camp No 2 for prisoners of war and interned in Wadowice 1918 – 1921. Jeńcy 1920, praca zbiorowa M. Korkucia, W. Rezmera i Z. Karpusa, red. P. Gryc, Kraków–Warszawa 2020

Ewelina Kazienko

Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych wiekach. Monografia historyczna, t. I, red. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek, Kęty 2019, s. 416

Krzysztof Koźbiał

Dzieje parafii w Witanowicach

History of the parish in Witanowice

Joanna Małocha, ks. Krzysztof Tyburowski

Recenzja książki: Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata, cz. 2: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły, red. R. Tyrała, B. Mielec, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020, s. 216

Publikacje

Publikacje za rok 2001

Publications for 2001

Publikacje za rok 2021

Publications for 2021

 

Nota o autorach

Note about the authors

 

Pobierz pełną wersję w formacie pdf