WADOVIANA nr 25, 2022 r.

Rozprawy i artykuły

Zbigniew Babik

Próba oceny skuteczności rozpoznawania etymonów apelatywnych i antroponimicznych w UN-owskich materiałach z pow. wadowickiego. Część II Onimy, nazwy niejasne, wnioski

An attemot to assess the degree of effectiveness of assigning appellative and anthroponomical etymons to toponyms of the Wadowice district as confirmed in the late 1950s. Part two: onyms, unclear names, conclusions 

Adam Gliksman

W dużych miastach bibuła w zakładach pracy jest chlebem powszednim. U nas może być podobnie – wadowicki „Solidarny” w latach 1984-1990

In large cities, clandestine journals in workplaces is a daily bread. It may be similar with us – the „Solidarny” of Wadowice in the years 1984-1990

Paulina Medoń-Jagieła

Poetessa i Władca Ciemności. Relacja Janiny Brzostowskiej z Witkacym na podstawie materiałów źródłowych

Poetess and the Lord of the Darkness. Relationship of Janina Brzostowska with Witkacy based on source material.

Andrzej Nowakowski

Wadowickie procesje w Polsce Ludowej (1945-1989)

The processions in Wadowice town in Polish People’s Republic (1945-1990)

Mirosław Aleksander Płonka

Majątek ziemski w Stryszowie w 1786 r.

The estate in Stryszów in 1786

Przemysław Płonka

„Jawornica” czy „Jafornica”? O alternatywnym pochodzeniu nazwy oronimu z Beskidu Małego

„Jawornica” or „Jafornica”? On the alternative origin of the name of the oronym from Beskid Mały

Michał Siwiec-Cielebon

Drużyna Ratownicza i Stały Punkt Sanitarno-Odżywczy PCK Wadowice. Przyczynek do historii społecznej przygotowań obronnych II RP

Activities of the Polish Red Cross in Wadowice before World War II. 

Michał Żmuda

Ikonografia ołtarzy i malowideł ściennych kościoła św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach

Iconography of altars and wall paintings Church of St. Joseph at the Monastery of Discalced Carmelites in Wadowice

 Źródła

Michał Jarnot

Wadowice w aktach C.K. Starostwa w Białej – sprawa Izydora Daniela z lat 1886-1887

Wadowice in the imperial-and-royal Distrcit in Biała – the case of Izydor Daaniel from 1886-1887

Miscellanea

Andrzej Kotowiecki

O. Władysław od Narodzenia NMP (Mieczysław) Kluz OCD

Fr Władysław od Narodzenia NMP (Mieczysław) Kluz OCD

Andrzej Kotowiecki

Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy – zarys historii

Wadowice Service Worker Cooperative (Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy) – outline of history

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Wadowiczanin, o. Hipolit Putek (1910-1982). Karmelitański misjonarz, którzy przez prawie 40 lat pracował w Indiach

Fr. Hipolit Putek OCD (1910-1982). Missioner who worked in India for 40 years

Joanna Pytlowska-Bajak

Chrystusiki frasobliwe… Kapliczka autorstwa Jędrzeja Wowry w zbiorach Muzeum Miejskiego

Chrystusiki frasobliwe… Jędrzej Wowro’ shrine in collection of the Town Museum in Wadowice 

Wydarzenia

Karolina Krzeszowska

Działalność Muzeum Miejskiego w Wadowicach w 2022 r.

Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022

Remigiusz Molenda

Wystawa „Skarby Ziemi”

„Treasures of the Earth”  exhibition

Recenzje i omówienia książek

Dorota Nosek

Milena Kindziuk, Edmund Wojtyła Brat św. Jana Pawła , 2022

Milena Kindziuk, Edmund Wojtyła Brat św. Jana Pawła , 2022 – Review

Mirosław Płonka

Andrzej Nowakowski, Aneta Rejman, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Rzeszów 2002

Andrzej Nowakowski, Aneta Rejman, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Rzeszów 2002 – Review

ks. Tomasz Szurek

Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Łękawica. Zarys historii wsi, Tarnów 2022

Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Łękawica. Zarys historii wsi, Tarnów 2022 – Review

Włodzimierz Próchnicki

Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie, Jude?). Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12

Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie, Jude?). Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12 – Review

Publikacje

Publikacje za rok 2000

Publications for 2000

Publikacje za rok 2022

Publications for 2022

Noty o autorach

Note about the authors

Pobierz pełną wersję w formacie pdf