WADOVIANA nr 3, 1999 r.

IMG_0001-page-0

Wojtyliana

Homilia papieska

Papal homily

Andrzej Nowakowski

Piotr naszych czasów z Wadowic

Peter of our Times from Wadowice

Stanisław Dziedzic

O młodzieńczych peregrynacjach w juweniliach poetyckich Karola Wojtyły

Youthful poetry of Karol Wojtyła

Pamiątki numizmatyczne i filatelistyczne

Numismatic and philatelic souvenirs

Szymon Siedlecki

Muzeum papieża

Museum of John Paul II in Wadowice

Historia

Krzysztof Koźbiał

Wadowice na tle starostwa zatorskiego. Zarys dziejów do 1772 roku

Wadowice against the backdrop of the settlement of the Zator starost. Outline of history up to 1772

Roman A. Gajczak

Brat Józef Lipkowski

Andrzej Nowakowski

Dzieje wadowickiej kolei po II wojnie światowej

The history of the railway in Wadowice after World War II

Andrzej Wasiak

Konfederacja barska w Wadowicach

Cenfederacy of Bar in Wadowice

Grzegorz Spisak

O wadowickich cukierniach

Cream cakes in Wadowice

Ewa Dudziak

Ćwierćwiecze Wadowickich Spotkań Teatralnych

Theater meetings in Wadowice (1976-1999)

Sylwetki

Michał Siwiec-Cielebon

Związki generałów Polski Niepodległej z ziemią wadowicką

Connections between the generals of independent Poland and the Wadowice region

Michał Siwiec-Cielebon

Generał Bruno Olbrycht

Mirosław Wójcik

Drzwi ozwierać ślebodzie – sylwetka wadowiczanina, Władysława Zbigniewa Balona

Drzwi ozwierać ślebodzie – silhouette of a resident of Wadowice, Władysław Zbigniew Balon

Wspomnienia

Henryk Ramęda

Dr Gustaw Studnicki (1935 – 1999)

Władysław Zbigniew Balon

Walki w Apeninach. Od Santa Sofia do Predappio i Dovadola do dnia 20 listopada 1944 r.

Battles in the Appennines. From Santa Sofia to Predappio and Divadola until November 20, 1944.

Sztuka i literatura

Rudolf Kinsky

W Wadowicach międzywojennych

In Wadowice between the wars

Wrażenia i recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Małe Wadowice i wielka polityka

Small Wadowice and great politics

Marcin Płaszczyca

Nowości wydawnicze

Wydarzenia

Rafał Tatka

Wadowickie miejsca pamięci narodowej

Wadowice places of national memory

Józef Łasak

Szkoły imienia Jana Pawła II

John Paul II patron of schools

Piotr Wyrobiec

Dr Gustaw Studnicki

Listy

Letter to the editor

Roman A. Gajczak Jeszcze o herbie

Andrzej Rybicki Obóz jeńców bolszewickich w Wadowicach – poszukiwanie materiałów.

Turystyka

Kaplica na Groniu

Pobierz pełną wersję w formacie pdf