WADOVIANA nr 3, 1999 r.

IMG_0001-page-0

 

Wojtyliana

Homilia papieska

(homilia wygłoszona przez Jana Pawła II podczas Jego wizyty w rodzinnym mieście, 16 czerwca 1999 r.)

Andrzej Nowakowski

Piotr naszych czasów z Wadowic.

Stanisław Dziedzic

O młodzieńczych peregrynacjach w juweniliach poetyckich Karola Wojtyły.

Pamiątki numizmatyczne i filatelistyczne.

Szymon Siedlecki

Muzeum papieża.

 

Historia

Krzysztof Koźbiał

Wadowice na tle starostwa zatorskiego. Zarys dziejów do 1772 roku.

Roman A. Gajczak

Brat Józef Lipkowski.

Andrzej Nowakowski

Dzieje wadowickiej kolei po II wojnie światowej.

Andrzej Wasiak

Konfederacja barska w Wadowicach.

Grzegorz Spisak

O wadowickich cukierniach.

Ewa Dudziak

Ćwierćwiecze Wadowickich Spotkań Teatralnych.

 

Sylwetki

Michał Siwiec-Cielebon

Związki generałów Polski Niepodległej z ziemią wadowicką.

Michał Siwiec-Cielebon

Generał Bruno Olbrycht.

Mirosław Wójcik

Drzwi ozwierać ślebodzie – sylwetka wadowiczanina, Władysława Zbigniewa Balona.

 

Wspomnienia

Henryk Ramęda

Dr Gustaw Studnicki (1935 – 1999).

Władysław Zbigniew Balon

Walki w Apeninach. Od Santa Sofia do Predappio i Dovadola do dnia 20 listopada 1944 r.

 

Sztuka i literatura

Rudolf Kinsky

W Wadowicach międzywojennych

 

Wrażenia i recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Małe Wadowice i wielka polityka.

Marcin Płaszczyca.

Nowości wydawnicze:

Gustaw Studnicki, Z dziejów kultu wadowickiej Madonny, Wadowice 1999

Gustaw Studnicki, Jan Paweł II w Ojczyźnie, Wadowice 1999

Gustaw Studnicki, Wadowice. Przewodnik po mieście, Wadowice 1999

Karol Pustelnik, Wspomnienia ucznia i przyjaciela Wincentego Bałysa 1906 – 1939, Wadowice 1998

Darcy O’Brien, Papież nieznany, Warszawa 1999

 

Wydarzenia

Rafał Tatka

Wadowickie miejsca pamięci narodowej.

Józef Łasak

Szkoły imienia Jana Pawła II.

Piotr Wyrobiec

Dr Gustaw Studnicki.

 

Listy

Roman A. Gajczak

Jeszcze o herbie.

Andrzej Rybicki

Obóz jeńców bolszewickich w Wadowicach – poszukiwanie materiałów.

 

Turystyka

Kaplica na Groniu.