WADOVIANA nr 4, 2000 r.

IMG_0002-page-0

NUMER MONOGRAFICZNY POŚWIĘCONY EMILOWI ZEGADŁOWICZOWI

Stanisław Stabro

Małe ojczyzny Emila Zegadłowicza. W 110 rocznicę urodzin pisarza. Pamięci Adama Zegadłowicza

Small homelands of Emil Eegadlowicz. On the 110th anniversary of the writer’s birth. In memory of Adam Zegadłowicz

Mirosław Wójcik

Tytus i Elżbieta. Biograficzne losy rodziców Emila Zegadłowicza odtworzone na podstawie materiałów archiwalnych Muzeum w Gorzeniu Górnym

Titus and Elizabeth. The biographical fate of Emil Zegadłowicz’s parents reconstructed on the basis of archival documents in the Museum in Gorzeń Górny

Michał Siwiec-Cielebon

Gorzeńska kilimiarnia. Przyczynek do historii nie tylko regionu

Kilims in Gorzeń Górny. A contribution to the history of not only the region

Mirosław Wójcik

Emil Zegadłowicz, „Skróty kronikarskie”. Artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia – 11 października 1939 r.

Emil Zegadłowicz, „Skróty kronikarskie”. An artistic draft of the events of August 31 – October 11, 1939.

Tadeusz Bujnicki

„Skarby” Emila Zegadłowicza

„Treasures” of Emil Zegadłowicz

Maria Ziemianin

Saga gorzeńska

Ewa Wegenke

Muzeum w Gorzeniu

Museum in Gorzeń Górny

Mirosław Wójcik

Skandale pani Krysi

Krysia’s scandals (Book review Krystyna Kolińska, Zegadłowicz. Podwójny Żywot Mikołaja Srebrempisanego)

Noty o autorach

Pobierz pełną wersję w formacie pdf