WADOVIANA nr 5, 2000 r.

nr 5

Wojtyliana

Honorat Czesław Gil OCD

Związki Ojca Świętego z Karmelem

John Paul II’s relationship with the Carmelite

Krzysztof Koźbiał

Pielgrzymka Papieża do Ojczyzny w świetle prasy niemieckojęzycznej. Relacje i komentarze

Pilgrimage of John Paul II to his homeland (5-17 June 1999) in german language press. Reports and comments

Maria Ćwikłowa

O Karolu Wojtyle i rodzinie Kotlarczyków

About Karol Wojtyla and the Kotlarczyk family

Historia

Iwona Majkowska Kochan

Demografia historyczna powiatu wadowickiego

Historical demography of the Wadowice poviat (end of the 19th century)

Jan Gajczak

Historia turystyki w Beskidzie Małym

History of tourism in the Beskid Mały

Andrzej Nowakowski

Dalekie podróże koleją z Wadowic w czasach młodości Karola Wojtyły

Long journeys by rail from Wadowice in the times of Karol Wojtyła

Michał Siwiec-Cielebon

Glosa do dziejów wadowickiej kolei

Glossa to the history of the railway in Wadowice

Krzysztof Koźbiał

Wadowice i okolice na mapach z XVI i XVII wieku

Wadowice and its surroundings on maps from the 16th and 17th centuries

Augustyn Ormanty

Rozwój samorządu terytorialnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1890 – 1950

The development of local government in Kalwaria Zebrzydowska (1890-1950)

Sylwetki

Stanisław Piwowarski

Wierna służba Ojczyźnie. O Henryku i Józefie Kowalówkach

Faithful service to the homeland. Henryk and Józef Kowalówka

Benignus Józef Wanat OCD

Marcin (Kępa) Wadowita (1567-1641)

Anna Glazik

Jędrzej Wowro (1864-1937)

Sztuka i literatura

Monika Chojna, Beata Smolec

A kasztany ścięto

Wrażenia i recenzje

Wadowice na dawnych pocztówkach

Wadowice na dawnych pocztówkach – book review

Marcin Płaszczyca

Świadek nadziei

Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II – book review

Krzysztof Koźbiał

Wędrówki turystyczno – krajoznawcze

Tourist and sightseeing trips

Wydarzenia

Dziesięć lat Maspeksu

Ten years of MASPEX

Wystawy Muzeum Miejskiego

Exhibitions of the Town Museum

 

Wspomnienia

Piotr Wyrobiec

Zdzisław Wiśniewski

Listy do redakcji

Tadeusz  Królikiewicz

Jan Królikiewicz