WADOVIANA nr 6, 2001 r.

Wojtyliana

Janusz Poniewieski

Papieskie przesłanie dla rodzinnego miasta.

Michał Siwiec-Cielebon

Ostatni Mohikanie przedwojennych Wadowic.

Historia

Krzysztof Koźbiał

Kolumny i tarcze legionów polskich.

Agnieszka Podyma

Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie

The synagogues in Biala, Wadowice and Andrychow

Tomasz Ratajczak

Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach szkolnych wadowickiego gimnazjum. Rekonesans.

Michał Siwiec-Cielebon

Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej. Z dziejów tradycji i nazwy 12 pułku piechoty

Michał Siwiec-Cielebon

Przed godziną próby. 12 pułk piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu II wojny światowej. Zarys problematyki

Sylwetki

Tomasz Graff

Kariery burmistrzów wadowickich: Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876 – 1881).

Careers of the mayors of Wadowice: Franciszek Opydo as a student at the Medical Faculty of Jagiellon University

Janusz Kotlarczyk

Tadeusz Kotlarczyk – w służbie wychowaniu obywatelskiemu

Tadeusz Kotlarczyk – in service of civic education

Źródła

Budowa gmachu sądu

Construction of the courthouse

Turystyka

Jan Gajczak

Schronisko pod Leskowcem

Schelter under the Leskwiec mountain 

Wydarzenia

Marcin Płaszczyca

O przyszłości „Wadovian”

About the „Wadoviana” 's future 

Wystawy Muzeum Miejskiego

Wrażenia i recenzje

Marcin Płaszczyca

Krzysztof Koźbiał, Starostwo Zatorskie, Kraków 2000.

Michał Siwiec-Cielebon, Banasiowe i z Radoczy strzępy epopei, Wadowice – Radocza 2000.

Pobierz pełną wersję w formacie pdf