WADOVIANA nr 7, 2002 r.

Wstęp

Wojtyliana

Ks. dr Jan Piotrowski

Wkład Jana Pawła II w misyjną działalność Kościoła

Sylwia Lipowska

Misjonarz świata

 

Historia

Tomasz Ratajczak

Kilka słów o sztuce zdobienia książki. Wspomnienie wadowickiej wystawy zorganizowanej w 1907 r.

Michał Siwiec-Cielebon

Godzina próby wybiła. Pszczyna i Jordanów. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w bitwie granicznej 

Honorat Czesław Gil OCD

Klasztorne dzwony

Anna Ziarkowska

Getto wadowickie

Marcin Płaszczyca

Nie od razu klasztor zbudowano

Jan Gajczak

Działalność wadowickiego „Sokoła” w II Rzeczpospolitej (1918 – 1939)

Ewa Widlarz

Pochodzenie imion i nazwisk mieszkańców parafii Chocznia

Michał Siwiec-Cielebon

Historia świadka historii

Schronisko pod Leskowcem

 

Źródła

Maciej Antecki, Tomasz Graff

Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach

Tomasz Graff

Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r.

 

Wspomnienia

Józef Zeman

Po dwudziestu latach

 

Recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Odkłamywanie historii

Michał Siwiec-Cielebon

Dzieciństwo i młodość z przyszłym papieżem

Krzysztof Koźbiał

Przewodniki nie tylko dla turystów

Michał Siwiec-Cielebon

Emil Zegadłowicz mało znany

 

Wydarzenia

Konfrontacje artystyczne Sacrum w sztuce

Festiwal Artystyczny Talenty 2001

III Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

Wystawy Wadowickiego Centrum Kultury

Wadowicki teatr nagrodzony

Renata Rachwał, Danuta Biernat

Program Edukacji Narodowej