WADOVIANA nr 8, 2004 r.

nr 8

Wstęp

Wojtyliana

Marek Lasota

Karol Wojtyła i agenci bezpieki

Karol Wojtyla and the Security Service

Historia

Honorat Czesław Gil OCD

Życie gospodarcze w Wadowicach 1918 – 1939

The economic life in Wadowice 1918 – 1939

Krzysztof Koźbiał

Powiat wadowicki w świetle badań archeologicznych

Jan Gajczak

Historia Wojskowego Klubu Sportowego „Podhalanin” w Wadowicach

History of the Military Sports Club „Podhalanin” in Wadowice 

Lidia Siwek

Drewniany kościół w Nidku

Wooden church in Nidek

Michał Siwiec-Cielebon

Honor pułku. Zarys dziejów sztandarów 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz skrócony zarys dziejów „środowiska 12 PP”

Andrzej Bogunia-Paczyński

Z Berlina do Monachium – przez Wadowice! 11 VI 1909 r.: Ferdynand Porsche, Ettore Bugatti, Wilhelm Opel w Wadowicach! 

Jan Gajczak

Historia budynku wadowickiego „Sokoła”

The story of the place by the „Sokół” Gymnastic Society 

Michał Siwiec-Cielebon

Walka trwa. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie bastionu Myślenic i pierwszej fazie odwrotu na Dunajec. Ewakuacja garnizonu Wadowice

Tomasz Ratajczak

Z dziejów galicyjskiego czasopiśmiennictwa – „Tygodnik Wiejski”

From the history of Galician periodicals – „Tygodnik Wiejski”

Edward Wincenty Szlagor

W 60. rocznicę likwidacji andrychowskiego getta

On the 60th anniversery of he liquidation of the Andrychow ghetto

Źródła

Sztandar dla straży

Wspomnienia

Dominik Byrski ps. Czarnowiejski

Ocalić od zapomnienia

Preserve for posterity

Recenzje

Krzysztof Koźbiał

Na pograniczu z Polską

On the border with Poland

Ludzie

Józef Łasak

Andrzej Buś (1943 – 2003). Ostatni powsinoga kultury beskidzkiej

Andrzej Buś (1943 – 2003). The last „powsinoga beskidzki”

Wydarzenia

Michał Siwiec-Cielebon

Spór o symbol

Dispute about symbol

Wystawy Wadowickiego Centrum Kultury

Exhibitions of the Cultural Center in Wadowice

Piotr Wyrobiec

Niezwyczajne Wadowice zwyczajne

Project Niezwyczajne Wadowice zwyczajne

Pobierz całość w formacie pdf