Wadowicki Karmel

Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce 1605 – 2005, red. A. Ruszała OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 336.

oprawa: twarda

format – 24 x 17 cm

Publikacja o. Ruszały jest pokłosiem sympozjum, które w dniach 21 – 22 listopada 2005 r. zorganizowały wspólnie Uniwersytet Jagielloński, Papieska Akademia Teologiczna oraz Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Krakowie. Trzyczęściowe opracowanie odpowiada tematom trzech sesji sympozjum. Pierwsza częśćto historia zakonu karmelitów na ziemiach polskich na przestrzeni 400 lat. Druga przedstawia duchowośc karmelitańską na przykładzie doktorów kościoła – św. Jana od Krzyża i św. Teresy od dzieciątka Jezus oraz polskich karmelitów – św. Rafała Kalinowskiego i Sługi Bożej m. Teresy Marchockiej. Trzecia charakteryzuje wpływ Karmelu w polskiej kulturze i religijności.

H. Cz. Gil OCD, Historia Karmelu Terezjańskiego, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 558.

oprawa: miękka

format – 20,5 x 14,5 cm

Historia Karmelitów i Karmelitanek bosych na przestrzeni całego okresu istnienia zakonu. O. Gil przedstawił dzieje Karmelu przed reformą św. Teresy od Jezusa, przełom jaki stanowiła reforma terezjańska i późniejsze losy zakonu aż do współczesności. Opatrzona bibliografią i licznymi ilustracjami (w tym unikatowymi rycinami) publikacja główny nacisk kładzie na dzieje zakonu w Polsce.

H. Cz. Gil OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, ss. 252.

oprawa: miękka

format – 20,5 x 14,5 cm

Drugie, uzupełnione wydanie publikacji poświęconej historii klasztoru OO. Karmelitów w Wadowicach. Książka powstała w oparciu o bogate źródł archiwalne – m.in. kroniki klasztorne. Publikacja zawiera wykaz przełożonych wadowickiego klasztoru od 1892 r., indeks nazwisk oraz bibliografię prac wykorzystanych przez autora.

H. Cz. Gil OCD, Ludzie z wadowickiej Górki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, ss. 166.

oprawa: miękka

format – 19,5 x 12,5 cm

Publikacja zawiera szesnaście życiorysów zakonników, związanych z klasztorem OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach na przestrzeni ponad stu lat jego istnienia. Wśród nich znaleźli się m.in. św. Rafał Kalinowski (1835-1907) oraz prefekt gimnazjum karmelitańskiego w Wadowicach i męczennik II wojny światowej, bł. Alfons Maria Mazurek.

H. Cz. Gil OCD, Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2010, ss. 56.

oprawa: miękka

format – 17 cm

Biografia sługi Bożego O. Rudolfa Warzechy, karmelity bosego, który od 1981 r. pracował w wadowickim klasztorze. Był długoletnim kapelanem szpitala w Wadowicach, ojcem duchownym w Niższym Seminarium oraz spowiednikiem. Jego proces beatyfikacyjny został otwarty 11 stycznia 2011 r. w Krakowie.

Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, ss. 489

oprawa: twarda

format – 24 x 16 cm

Opracowana przez o. Gila publikacja zawiera teksty z dwóch pierwszych tomów kroniki klasztoru wadowickiego. Jest przede wszystkim obrazem życia wadowickiej wspólnoty zakonnej ale także historii miasta. Z racji ram czasowych Kronika jest ważnym źródłem do poznania dziejów I wojny światowej na ziemi wadowickiej, oddaje też, dzięki barwnym zapisom klasztornym kronikarzy, wzajemne stosunki między klasztorem, parafią a mieszkańcami Wadowic. Publikacja zawiera także ilustracje (w tym zdjęcia kronikarzy) oraz indeksy osób i geograficzny.

Wychwalajcie mężów sławnych. Wspomnienia o św. Rafale Kalinowskim, wybór i oprac. H. Cz. Gil OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, ss. 248 + płyta DVD

oprawa: twarda

format – 20,5 x 14,5 cm

Zbiór wspomnień obejmuje całą historię życia i posługi zakonnej św. Rafała Kalinowskiego, założyciela i przeora klasztoru karmelitańskiego w Wadowicach. Chronologicznie uporządkowane teksty wybrane i opracowane przez O. Gila przedstawiają postać karmelity począwszy od Jego dzieciństwa (dzieje rodziców i rodzeństwa), poprzez okres studiów młodego Józefa Kalinowskiego, jego udziału w powstaniu styczniowym, zesłaniu i późniejszej emigracji, wreszcie o zakonniku i kapłanie. Większość zebranych w tomie wspomnień ukazuje się drukiem po raz pierwszy.

J. Zieliński OCD, Serce szeroko otwarte. Życie sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011

oprawa: miękka

format – 19,5 x 12,5 cm

Biografia sługi Bożego O. Rudolfa Warzechy (1919-1999).

Trudno jest w kilku słowach podsumować osiemdziesięcioletnie życie wyjątkowego człowieka. Ponieważ Bóg patrzy w serce, uznałem, że właśnie na tajemnicy wnętrza trzeba skoncentrować uwagę. Serce streszcza całego człowieka. (Z wstępu autora)